Trang chủ Tin tức Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia có đặc điểm gì?

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia có đặc điểm gì?

Bởi: eca.com.vn - 15/05/2024 Lượt xem: 169 Cỡ chữ tru cong

   Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia là gì? Tổ chức này có những nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn gì? Mời bạn đọc cùng chữ ký số ECA dõi theo bài viết để có được cái nhìn tổng quan về tổ chức này.

chứng thực 1

Tìm hiểu về tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia là gì?

Để tìm hiểu rõ hơn về tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, cần xem xét khái niệm và chức năng của tổ chức này:

a) Khái niệm Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia

- Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia có tên tiếng Anh là Root Certification Authority. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia này còn được gọi là Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, tên tiếng Anh là The National Electronic Authentication Centre (NEAC).

- NEAC là đơn vị đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ thông tin và Truyền thông, tức thuộc Cơ quan của Chính phủ Việt Nam.

- Theo Khoản 1, Điều 52, Nghị định 130/2018/NĐ-CP, có duy nhất một Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.

b) Chức năng của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia

Ba chức năng chính của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia bao gồm:

- NEAC cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho:

+ Các tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng.

+ Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của cơ quan tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng.

+ Các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng chứng thư số nước ngoài được cấp giấy phép sử dụng tại Việt Nam. 

- Xây dựng phát triển hạ tầng cho các hoạt động thuộc điện tử số như: các giao dịch, chữ ký điện tử và xác thực số.

- Đề xuất cải cách, chính sách mới, định hướng chiến lược trong lĩnh vực xác thực điện tử, giao dịch điện tử, chữ ký điện tử.

chứng thực 2

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia có nhiệm vụ gì?

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Có 3 nhóm nhiệm vụ và quyền hạn chính mà tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia cần thực hiện gồm:

a) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chứng thực chữ ký số quốc gia

- Thẩm định hồ sơ của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và cấp chứng thư số cho các tổ chức đó, đồng thời tự cấp chứng thư số cho mình.

- Tổ chức, quản lý, kiểm tra và điều phối các sự cố, các hoạt động liên quan đến chữ ký số, chứng thực chữ ký số, xác thực điện tử, dịch vụ cấp dấu thời gian cùng một số dịch vụ khác theo quy định pháp luật.

- Quản lý và thu phí các dịch vụ chứng thư số, chữ ký số, dấu thời gian…

b) Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, quy hoạch và quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp cùng các cơ quan ban ngành, đơn vị khác để nghiên cứu, đề xuất đưa ra các đề án, chiến lược, chương trình phát triển lĩnh vực chứng thực chữ ký số và các giao dịch điện tử.

- Tổng hợp, phân tích các số liệu và thông tin, công bố chất lượng dịch vụ và danh sách các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, chữ ký số chuyên dùng… trên trang thông tin điện tử của Trung tâm.

c) Thực hiện nhiệm vụ quản trị và phát triển Trung tâm

- Quản lý tài sản, hồ sơ, bộ máy, công chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Bộ trưởng.

- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các dịch vụ tư vấn trong nước và quốc tế về lĩnh vực giao dịch điện tử.

chứng thực 3

Những tổ chức nào thuộc điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số?

3. Chữ ký số đảm bảo an toàn do tổ chức nào cung cấp?

Theo Khoản 2, Điều 9, Nghị định 130/2018/NĐ-CP, chữ ký số được xem là đảm bảo an toàn khi được tạo ra bởi cặp khóa bị mật đi cùng với khóa công khai, ghi trên chứng thư số, cung cấp bởi một trong các tổ chức sau:

“- Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia (NEAC).

 - Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 - Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức được cấp giấy chứng nhận.

 - Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.”

ThaisonSoft tự hào là tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng, được cấp phép bởi Bộ Thông tin và Truyền thông. Dịch vụ chữ ký số ECA của ThaisonSoft là một dịch vụ chữ ký số được hàng trăm nghìn doanh nghiệp tin dùng bởi những lợi ích như:

- Giúp giao dịch của doanh nghiệp đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật.

- Bảo mật tối đa dữ liệu nội bộ và dữ liệu với đối tác của doanh nghiệp.

- Tra cứu mọi thông tin đã lưu trữ một cách thuận tiện và nhanh chóng.

- Tích hợp sẵn chữ ký số để sử dụng trong các phần mềm kê khai bảo hiểm, kê khai thuế…

   Trên đây là những thông tin chung về Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số Quốc gia. Hy vọng bài viết này cung cấp cho bạn những hiểu biết nhất định về (NEAC). Cũng lưu ý thêm, doanh nghiệp thường lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng để thuận tiện trong việc tạo chữ ký cho doanh nghiệp. Liên hệ chúng tôi để được miễn phí tư vấn: Miền Bắc: 1900.4767, Miền Trung/Nam: 1900.4768.