Trang chủ Báo giá

Báo giá chữ ký số

Gói dịch vụ 1 năm

Cước phí Token : 500.000 VNĐ

Cước phí dịch vụ : 1.160.000 VNĐ

Thuế VAT : 166.000 VNĐ

Gói dịch vụ 2 năm

Cước phí Token : 500.000 VNĐ

Cước phí dịch vụ : 1.990.000 VNĐ

Thuế VAT : 249.000 VNĐ

Gói dịch vụ 3 năm

Cước phí Token : Miễn phí

Cước phí dịch vụ : 2.830.000 VNĐ

Thuế VAT : 283.000 VNĐ