Tính năng bảo mật của dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng ECA
Tính năng bảo mật của ECA
Xác thực chủ thể ký

Chữ ký số được gắn với danh tính một cá nhân, tổ chức cụ thể và có thể xác thực qua chứng thư số.

Tính năng bảo mật của ECA
Đảm bảo dữ liệu toàn vẹn

Dữ liệu, nội dung không thể thay thế, sửa đổi hoặc gắn vào tài liệu khác sau khi ký bằng chữ ký số.

Tính năng bảo mật của ECA
Tính chống chối bỏ

Người ký không thể chối bỏ việc đã ký số do thông tin chủ thể, thời gian ký, địa chỉ IP,... được gắn kèm tài liệu sau khi ký.

Mô hình hoạt động

so do hoat dong

Nền tảng bảo mật của chữ ký số ECA

  • Chữ ký số ECA dựa trên công nghệ mã hóa chữ ký điện tử gồm một cặp khóa được một khóa công khai (Public Key) và một khóa bí mật (Private Key) với ưu điểm:
  • Không thể tìm ra khóa bí mật từ khóa công khai.
  • Khóa bí mật nằm dưới quyền sở hữu duy nhất của chủ sở hữu và được lưu trữ cục bộ dưới dạng USB Token.
Mô hình triển khai Hợp đồng điện tử ECA

Lý do sử dụng

  • Thương hiệu uy tín
  • Tiêu chuẩn công nghệ quốc tế
  • Đáp ứng quy định về chữ ký số
  • Thủ tục đăng ký đơn giản và nhanh chóng
  • Dịch vụ hỗ trợ 24/7 với mọi vấn đề phát sinh

Quy trình đăng ký chữ ký số ECA

1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Tạo hợp đồng

Phiếu đăng ký dịch vụ Chứng thư số ECA

01 bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh

01 Bản sao CMND/hộ chiếu người đại diện pháp lý

2. Gửi hồ sơ đăng ký tới ECA

Phê duyệt hợp đồng

DN liên hệ và gửi hồ sơ tới ECA

Chọn gói cước phù hợp

3. Cấp chứng thư số

Ký số hợp đồng

ECA xét duyệt hồ sơ

Cấp chứng thư số cho DN

4. Bàn giao chữ ký số

Lưu trữ & quản lý hợp đồng

ECA bàn giao USB token và hướng dẫn khách hàng sử dụng

Khách hàng kiểm tra thông tin, ký biên bản và thanh toán chi phí