Trang chủ Tin tức Lý giải tại sao phải đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế?

Lý giải tại sao phải đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế?

Bởi: eca.com.vn - 03/04/2024 Lượt xem: 120 Cỡ chữ tru cong

   Một trong những quy trình bắt buộc khi cá nhân, đơn vị sử dụng chữ ký số để giao dịch với cơ quan Nhà nước đó là phải đăng ký chữ ký số. Vậy tại sao phải đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế? Chữ ký số ECA sẽ giải đáp rõ hơn trong bài viết dưới đây.

đăng ký 1

Tại sao phải đăng ký chữ ký số với cơ quan Thuế. 

1. Chữ ký số là gì, mục đích sử dụng chữ ký số

Căn cứ theo Khoản 6, Điều 3, Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định chữ ký số như sau: 

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

 • Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;
 • Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng cách ứng dụng công nghệ mật mã giúp xác định được chính xác người ký và bảo toàn nội dung sau khi ký số trên các văn bản điện tử. Mục đích của chữ ký số được tạo ra để thay thế chữ ký tay hoặc con dấu trong môi trường điện tử. 

Các cá nhân, đơn vị sử dụng chữ ký số với nhiều mục đích khác nhau như: 

 • Thực hiện giao dịch với cơ quan nhà nước: Nộp thuế điện tử; kê khai thuế điện tử; kê khai bảo hiểm xã hội điện tử; kê khai hải quan điện tử;...
 • Giao kết hợp đồng điện tử: Hợp đồng thương mại điện tử; giao kết hợp đồng lao động…
 • Đăng ký doanh nghiệp
 • Ký các văn bản điện tử: văn bản điện tử theo chức danh; ký chứng từ giao dịch nội bộ…
 • Giao dịch với ngân hàng: rút tiền, đăng ký dịch vụ

Cùng với sự phát triển của công nghệ khoa học, chữ ký số ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại. Theo đó, mọi giao dịch điện tử có chữ ký số được thực hiện một cách an toàn, nhanh chóng. 

2. Tại sao phải đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế 

Trên thực tế, cá nhân, đơn vị cần đảm bảo vấn đề an toàn khi thực hiện các giao dịch điện tử liên quan đến nộp thuế, kê khai thuế, thực hiện xuất hóa đơn, chứng từ. Theo đó, việc đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế là tất yếu để đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn cho giao dịch điện tử. 

đăng ký 2

Đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế đảm bảo tính pháp lý.

2.1 Tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo tính pháp lý 

Căn cứ theo Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định nội dung hóa đơn chứng từ bắt buộc có chữ ký số (trừ một số trường hợp quy định tại Khoản 14 Điều 10,  Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Căn cứ theo Khoản 10, Điều 17, Luật quản lý thuế 2019 quy định như sau: 

“Người nộp thuế thực hiện hoạt động kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, người nộp thuế để thực hiện được quy định trên sẽ bắt buộc áp dụng chữ ký số an toàn để kê khai và nộp thuế và giao dịch với cơ quan thuế. 

2.2 Đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử

Chữ ký số được tạo ra với mục đích đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử nhờ chức năng:

 • Xác định chính xác người ký 
 • Bảo toàn nội dung thông điệp dữ liệu được ký

Đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế là một trong những cách giúp cá nhân, doanh nghiệp sử dụng chữ ký số hợp pháp trong các giao dịch điện tử của mình và bảo vệ giao dịch an toàn. Chữ ký số là cam kết xác thực, chống chối bỏ và là căn cứ để xử lý các tranh chấp, được Pháp luật bảo vệ.

2.3 Tạo thuận lợi cho việc quản lý thuế 

Người nộp thuế đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế, theo đó thông tin chữ ký số được mã hóa và bảo mật. Từ việc cập nhật thông tin từ chữ ký số, cơ quan thuế có thể trích xuất được các giao dịch đã thực hiện của người nộp thuế như: hoạt động xuất hóa đơn, hoạt động kê khai thuế, hoạt động nộp thuế theo đó phục vụ cho quá trình xác định thuế đã nộp, thuế chưa nộp, đảm bảo tính minh bạch cho mỗi hoạt động kinh doanh.

Đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế một cách thuận lợi, dễ dàng. Đồng thời tránh được tình trạng gian lận trong kê khai thuế, giả mạo hóa đơn chứng từ.

đăng ký 3

Đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý.

2.4 Đơn giản hóa thủ tục hành chính

Một trong những lý do phải đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế đó là tạo thuận lợi cho cá nhân, đơn vị thực hiện giao dịch điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí Quốc gia. Bên cạnh đó quản lý hiệu quả chữ ký số và các giao dịch điện tử góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng một xã hội điện tử, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho nước ta.

3. Chữ ký số an toàn dùng đăng ký với cơ quan thuế

Các cá nhân, đơn vị khi đăng ký sử dụng chữ ký số với cơ quan thuế phải đảm bảo các điều kiện chữ ký số an toàn theo Điều 9, Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Cụ thể đáp ứng 03 điều kiện sau:

 • Một là: Chữ ký số được tạo ra trong thời gian chứng thư số có hiệu lực và kiểm tra được bằng khóa công khai ghi trên chứng thư số đó.
 • Hai là: Chữ ký số được tạo ra bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên chứng thư số do một trong các tổ chức sau đây cấp: Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia; tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng được quy định tại Điều 40 của Nghị định này.
 • Ba là: Khóa bí mật chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký.

Quy định về đăng ký chữ ký số không chỉ áp dụng đối với cơ quan thuế mà còn áp dụng cho các cơ quan bảo hiểm xã hội hay cơ quan hải quan. Việc đăng ký chữ ký số trong các lĩnh vực khác nhau sẽ giúp cho việc thực hiện giao dịch trong lĩnh vực đó một cách dễ dàng, thuận lợi và nhanh chóng đảm bảo an toàn cho các giao dịch.

Đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế là một việc làm cần thiết và mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện các giao dịch điện tử. Để được hỗ trợ về chữ ký số và đăng ký với cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc cơ quan hải quan vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900.4767 hoặc 1900.4768.