Trang chủ Tin tức Chữ ký số Ban Cơ yếu Chính phủ có đặc điểm gì ?Tư vấn 2024

Chữ ký số Ban Cơ yếu Chính phủ có đặc điểm gì ?Tư vấn 2024

Bởi: eca.com.vn - 04/08/2023 Lượt xem: 1478 Cỡ chữ tru cong

   Các cơ quan thuộc Đảng và Nhà nước sử dụng chữ ký số Ban Cơ yếu Chính phủ khi ban hành các văn bản, tài liệu số. Vậy chữ ký số này có tác dụng như thế nào và cơ quan nhà nước nào đảm nhận cấp phát chứng thư số Ban Cơ yếu Chính phủ? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Chữ ký số Ban Cơ yếu Chính phủ là gì?

chữ ký số 11

Chữ ký số Ban Cơ yếu Chính phủ.

Chữ ký số là phương thức bảo mật cho nội dung, tài liệu điện tử phổ biến trên toàn cầu. Chữ ký số theo Khoản 6, Điều 3, Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 được định nghĩa như sau:

“6. "Chữ ký số" là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;

b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.”

Theo đó, chữ ký số Ban Cơ yếu Chính phủ là loại chữ ký số dùng trong các cơ quan của Đảng và Chính phủ nhằm bảo vệ sự toàn vẹn nội dung và xác thực nguồn gốc khi ban hành các loại văn bản, tài liệu lưu hành. Ban Cơ yếu phụ trách hoàn toàn việc cấp chứng thư số và quản lý các thuê bao.

2. Tổ chức chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

chữ ký số 2

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin.

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng cho Chính phủ là Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. Nhiệm vụ chính của tổ chức này là cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Thông tin về tổ chức này được quy định trong Điều 4 của Thông tư 185/2019/TT-BQP, liên quan đến tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng cho Chính phủ.

“Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

(1). Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ là Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

(2). Thông tin liên hệ:

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin.

 • Địa chỉ: Số 23 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại/Fax: 024.3773.8668
 • Địa chỉ thư điện tử: ca@bcy.gov.vn
 • Trang thông tin điện tử: http://ca.gov.vn
 • Mã định danh trao đổi văn bản điện tử: 000.05.07.G11”

Ngoài nhiệm vụ cấp phát chữ ký số và chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin còn thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan như:

- Quản lý, vận hành hệ thống chứng thực, đảm bảo hoạt động an toàn và liên tục.

- Lưu trữ đầy đủ, cập nhật chính xác thông tin chứng thư số.

- Thu hồi chứng thư số khi có dấu hiệu vi phạm,...

3. Trình tự và thủ tục cấp chứng thư số Ban Cơ yếu Chính phủ

chữ ký số 3

Các bước cấp chữ ký số và chứng thư số cho cơ quan Nhà nước.

Để được cấp chứng thư số từ Ban Cơ yếu Chính phủ, các cá nhân và cơ quan thuộc Đảng và Nhà nước cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Xin cấp chứng thư số.

a)Chứng thư số cá nhân:

Cá nhân cần viết văn bản đề nghị cấp chứng thư số theo quy định tại Khoản 1, Điều 61 của Nghị định 130 và gửi đến tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ.

Chứng thư số cho người có thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức theo quy định về quản lý và sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước:

Người thuộc nhóm trên cần viết văn bản đề nghị cấp chứng thư số và cần có xác nhận từ cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cùng hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Điều 61 của Nghị định này. Sau đó, gửi đến tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ.

b) Chứng thư số cho cơ quan, tổ chức:

Thủ tục bao gồm việc viết văn bản đề nghị cấp chứng thư số do người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số. Văn bản cần có xác nhận từ cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp và hồ sơ theo quy định tại Khoản 3, Điều 61 của Nghị định này. Sau đó, gửi đến cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ.

c) Chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm:

Người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu giao quản lý chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm cần viết văn bản đề nghị cấp chứng thư số và cần có xác nhận từ cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. Sau đó, gửi đến tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ.

 • Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ chứng thực chữ ký số.

Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng cho Chính phủ sẽ thực hiện các công việc sau: kiểm tra hồ sơ, tạo cặp khóa, tạo chứng thư số và đảm bảo việc lưu trữ khóa bí mật cho thuê bao.

 • Bước 3: Bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật cho thuê bao, cơ quan, quản lý trực tiếp:

Cơ quan và tổ chức quản lý trực tiếp thuê bao đều có trách nhiệm nhận thiết bị lưu khóa bí mật từ tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng cho Chính phủ. Sau khi đã bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật cho thuê bao, cơ quan và tổ chức quản lý trực tiếp sẽ gửi đề nghị về thời điểm có hiệu lực của chứng thư số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng cho Chính phủ.

 • Bước 4: Công bố chứng thư số của thuê bao trên trang thông tin điện tử

Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị thời điểm có hiệu lực của chứng thư số, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng cho Chính phủ có trách nhiệm đăng tải chứng thư số của thuê bao lên trang thông tin điện tử của tổ chức đó. Chứng thư số của thuê bao sẽ có hiệu lực từ thời điểm được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng cho Chính phủ công bố.

Trên đây là những thông tin về vai trò, chức năng và quy trình đăng ký chữ ký số Ban Cơ yếu Chính phủ. Đây là loại chữ ký số chuyên dùng cho các cá nhân, cơ quan thuộc Đảng và Nhà nước. Nếu quý doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng chữ ký số, xin vui lòng liên hệ ECA - nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://eca.com.vn/