Trang chủ Tin tức Dịch vụ chữ ký số là gì? Tiêu chí lựa chọn dịch vụ chữ ký số cho doanh nghiệp

Dịch vụ chữ ký số là gì? Tiêu chí lựa chọn dịch vụ chữ ký số cho doanh nghiệp

Bởi: eca.com.vn - 22/05/2023 Lượt xem: 607 Cỡ chữ tru cong

   Dịch vụ chữ ký số là gì? tiêu chí lựa chọn dịch vụ chữ ký số cho doanh nghiệp như thế nào? Trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và lựa chọn được dịch vụ chữ ký số phù hợp.

dịch vụ 1

Tìm hiểu dịch vụ chữ ký số là gì.

1. Chữ ký số theo quy định của pháp luật

Chữ ký số theo quy định của pháp luật Việt Nam là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

  • Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;
  • Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

(Quy định tại Khoản 6, Điều 3, Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018)

Hiện nay, ký chữ ký số là một trong những công đoạn không thể thiếu khi thực hiện các giao dịch điện tử. Chữ ký số thay thế cho chữ ký tay (đối với cá nhân) hay con dấu (đối với tổ chức).  

2. Dịch vụ chữ ký số là gì

Dịch vụ chữ ký số trở nên phổ biến khi tốc độ chuyển số của doanh nghiệp ngày càng nhanh và tăng. Những thông tin sau sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn dịch vụ chữ ký số là gì và điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng.

dịch vụ 2

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử cần sử dụng dịch vụ chữ ký số.

2.1 Dịch vụ chữ ký số là gì?

Dịch vụ chữ ký số có thể được hiểu là dịch vụ cung cấp nền tảng kỹ thuật, vận hành theo quy định của pháp luật để các cá nhân, đơn vị có thể thực hiện ký chữ ký số trên các thông điệp dữ liệu điện tử. 

Các đơn vị tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số đảm bảo an toàn phải là các nhà cung cấp sau: 

  • Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia;
  • Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ;
  • Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng;
  • Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng được quy định tại Điều 40 của Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018.

2.2 Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng cụ thể như sau:

(1) Có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng.

(2) Đáp ứng các điều kiện về nhân sự, kỹ thuật quy định tại các Khoản 3 và 4 Điều 13 Nghị định 130/2018/NĐ-CP.

(Quy định tại Điều 40 của Nghị định 130/2018/NĐ-CP)

 

Khoản 3 và 4 Điều 13 Nghị định 130/2018/NĐ-CP

3. Điều kiện về nhân sự:

a) Doanh nghiệp phải có nhân sự chịu trách nhiệm: Quản trị hệ thống, vận hành hệ thống và cấp chứng thư số, bảo đảm an toàn thông tin của hệ thống;

b) Nhân sự quy định tại điểm a khoản này phải có bằng đại học trở lên, chuyên ngành an toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông.

4. Điều kiện về kỹ thuật:

a) Thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu sau:

- Lưu trữ đầy đủ, chính xác và cập nhật thông tin của thuê bao phục vụ việc cấp chứng thư số trong suốt thời gian chứng thư số có hiệu lực;

- Lưu trữ đầy đủ, chính xác, cập nhật danh sách các chứng thư số có hiệu lực, đang tạm dừng và đã hết hiệu lực và cho phép và hướng dẫn người sử dụng Internet truy nhập trực tuyến 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần;

- Đảm bảo tạo cặp khóa chỉ cho phép mỗi cặp khóa được tạo ra ngẫu nhiên và đúng một lần duy nhất; có tính năng đảm bảo khóa bí mật không bị phát hiện khi có khóa công khai tương ứng;

- Có tính năng cảnh báo, ngăn chặn và phát hiện truy nhập bất hợp pháp trên môi trường mạng;

- Được thiết kế theo xu hướng giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc trực tiếp với môi trường Internet;

- Hệ thống phân phối khóa cho thuê bao phải đảm bảo sự toàn vẹn và bảo mật của cặp khóa. Trong trường hợp phân phối khóa thông qua môi trường mạng máy tính thì hệ thống phân phối khóa phải sử dụng các giao thức bảo mật đảm bảo không lộ thông tin trên đường truyền.

b) Có phương án kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống thông tin và các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số đang có hiệu lực;

c) Có các phương án kiểm soát sự ra vào trụ sở, quyền truy nhập hệ thống, quyền ra vào nơi đặt thiết bị phục vụ việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số;

d) Có các phương án dự phòng đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra;

đ) Có phương án cung cấp trực tuyến thông tin thuê bao cho Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, phục vụ công tác quản lý nhà nước về dịch vụ chứng thực chữ ký số;

e) Toàn bộ hệ thống thiết bị sử dụng để cung cấp dịch vụ đặt tại Việt Nam;

g) Có trụ sở, nơi đặt máy móc, thiết bị phù hợp với yêu cầu của pháp luật về phòng, chống cháy, nổ; có khả năng chống chịu lũ, lụt, động đất, nhiễu điện từ, sự xâm nhập bất hợp pháp của con người;

h) Có quy chế chứng thực theo mẫu quy định tại quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.

 

3. Một vài tiêu chí lựa chọn dịch vụ chữ ký số cho doanh nghiệp

Để có thể thuận lợi trong việc sử dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử, doanh nghiệp cần lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số an toàn và uy tín. 

dịch vụ 3

Thaison-Soft cung cấp dịch vụ chữ ký ký số uy tín hàng đầu.

Dưới đây là một vài tiêu chí lựa chọn dịch vụ chữ ký số doanh nghiệp có thể tham khảo:

(1) Cung cấp dịch vụ có chữ ký số đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn theo quy định của pháp luật 

Khi lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số doanh nghiệp đơn vị lưu ý lựa chọn đơn vị, doanh nghiệp có thể cung cấp chữ ký số đảm bảo an toàn theo Điều 9, Nghị định 130/2018/NĐ-CP. Cụ thể:

  • Chữ ký số được tạo ra trong thời gian chứng thư số có hiệu lực và kiểm tra được bằng khóa công khai ghi trên chứng thư số đó.
  • Chữ ký số được tạo ra bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên chứng thư số do một trong các tổ chức sau đây cấp: Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia/ chứng thực chữ ký số công cộng; Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng. 

(2) Đa dạng các gói dịch vụ và giá hợp lý 

Doanh nghiệp lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số với nhiều gói dịch vụ và có giá cả hợp lý. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn được gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng, tiết kiệm chi phí. Giá cả dịch vụ cần tương ứng với chất lượng dịch vụ và không quá cao.

(3) Dịch vụ ký số nhanh chóng an toàn

Có rất nhiều các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số khác nhau, mỗi nhà cung cấp sẽ xây dựng hệ thống ký số riêng trên nền tảng công nghệ riêng do mình quản lý và vận hành. Do đó doanh nghiệp lưu ý nên có trải nghiệm dùng thử, lựa chọn dịch vụ ký số nhanh, an toàn nhất.

(4) Hỗ trợ khách hàng nhanh, kịp thời 

Trong quá trình sử dụng chữ ký số, doanh nghiệp có thể gặp phải các vấn đề về kỹ thuật như: hệ thống bị lỗi; không ký được; máy không nhận chữ ký số, chữ ký số bị lỗi, chữ ký số bị khoá,… Thông thường, các vấn đề này rất dễ xử lý nhưng doanh nghiệp vẫn cần nhà cung cấp hỗ trợ xuyên suốt để đảm bảo quá trình sử dụng được.

(5) Đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số uy tín 
 

Doanh nghiệp nên lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số uy tín. Lựa chọn đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực công vữa cung cấp dịch vụ chữ ký số. 

Khi gặp các vấn đề liên quan đến ký số trên các phần mềm điện tử doanh nghiệp có thể được hỗ trợ nhanh chóng, dễ dàng từ đơn vị cung cấp về cả vấn đề liên quan đến chữ ký số hay phần mềm phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp (phần mềm hóa đơn điện tử, bảo hiểm xã hội điện tử, phần mềm kê khai thuế, phần mềm hải quan điện tử, phần mềm ký hợp đồng điện tử…)

Hiện nay, Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn (Thaison Soft) là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Với 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp phần mềm phục vụ trong lĩnh vực công, Thái Sơn mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo nhất. Trên cơ sở luôn cập nhật những ứng dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến trên thế giới, phát triển hệ thống với tính linh hoạt và bảo mật cao đảm bảo các yêu cầu khắt khe nhất. 

Mỗi khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của Thái Sơn đều được hỗ trợ và hướng dẫn tận tình, chu đáo. Mỗi sản phẩm dịch vụ của Thái Sơn cung cấp sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng và an tâm.
 

Hiểu rõ dịch vụ chữ ký số là gì và các tiêu chí lựa chọn dịch vụ chữ ký số cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp lựa chọn đúng sản phẩm dịch vụ phù hợp nhất. Góp phần tăng lợi thế cạnh tranh mang đến sự thành công trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.