Trang chủ Tin tức Điều kiện và thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chữ ký số?

Điều kiện và thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chữ ký số?

Bởi: eca.com.vn - 19/05/2023 Lượt xem: 455 Cỡ chữ tru cong

   Sở hữu giấy phép cung cấp dịch vụ chữ ký số là yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức chứng thực. Vậy đâu là những điều kiện, yêu cầu đặt ra với tổ chức được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chữ ký số?

thủ tục 1

Giấy phép cung cấp dịch vụ chữ ký số là gì ?

1. Giấy phép cung cấp dịch vụ chữ ký số là gì

Giấy phép cung cấp dịch vụ chữ ký số là một loại chứng nhận cho đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đủ điều kiện và được phép thực hiện các hoạt động cung cấp chứng thư số, kinh doanh chữ ký số cho các đối tượng doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu. 

Kinh doanh, cung cấp chữ ký số là một lĩnh vực đặc thù, cần đảm bảo các nền tảng bảo mật và yêu cầu cơ sở, kỹ thuật gắt gao đối với tổ chức thực hiện. Vì vậy đơn vị thực hiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chữ ký số thường do nhà nước quản lý.

Tổ chức thực hiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chữ ký số

Tại Việt Nam, tổ chức thực hiện việc cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng là Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia, thuộc quản lý của bộ Thông tin và Truyền thông. Đây là tổ chức được ra đời với nhiệm vụ khai thác hạ tầng an toàn thông tin phục vụ hoạt động giao dịch điện tử, bao gồm xác thực điện tử và dịch vụ chứng thực chữ ký số dành cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Một trong những hoạt động quan trọng của trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia là Thẩm tra hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng, chứng thực và xác thực điện tử, cấp dấu thời gian và nhiều dịch vụ khác theo quy định pháp luật giao dịch điện tử.

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có vai trò không thể thiếu trong hoạt động quản lý, phát triển hoạt động giao dịch điện tử và kết nối mạng lưới các đơn vị chứng thực chữ ký số công cộng.

2. Điều kiện được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chữ ký số

Để đáp ứng trở thành đơn vị chứng thực chữ ký số công cộng, doanh nghiệp và tổ chức cần đảm bảo những yêu cầu bắt buộc về nguồn lực cũng như hạ tầng công nghệ. Cụ thể những điều kiện này được quy định trong Nghị định số 130/2018/NĐ-CP.

thủ tục 2

Điều kiện được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chữ ký số

2.1.  Điều kiện về đơn vị chủ thể:

- Công ty được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2.2. Điều kiện về nguồn lực tài chính:

Doanh nghiệp có khoản ký quỹ tại một trong các ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam từ 5 tỷ đồng trở lên nhằm:

- Giải quyết các rủi ro và khoản đền bù (nếu có) xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do lỗi của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

- Thanh toán chi phí tiếp nhận và duy trì cơ sở dữ liệu của tổ chức trong trường hợp giấy phép cung cấp chữ ký số bị thu hồi.

2.3. Điều kiện về nguồn nhân lực:

Nhân sự chịu trách nhiệm vận hành và quản lý hệ thống tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chữ ký số cần đảm bảo yêu cầu cao về trình độ chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Phân công nhân sự đảm nhận, chịu trách nhiệm về: quản trị, vận hành hệ thống và cấp chứng thư số, bảo mật và an toàn thông tin cho hệ thống.

- Trình độ nhân sự từ cử nhân đại học trở lên, thuộc các chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, điện tử viễn thông.

2.4. Điều kiện hạ tầng kỹ thuật:

điều kiện 1

Điều kiện hạ tầng kỹ thuật cần đảm bảo yêu cầu gì ?

a) Thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu sau:

- Lưu trữ đầy đủ, chính xác và cập nhật thông tin của thuê bao phục vụ việc cấp chứng thư số trong suốt thời gian chứng thư số có hiệu lực;

- Lưu trữ đầy đủ, chính xác, cập nhật danh sách các chứng thư số có hiệu lực, đang tạm dừng và đã hết hiệu lực và cho phép và hướng dẫn người sử dụng Internet truy nhập trực tuyến 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần;

- Đảm bảo tạo cặp khoá chỉ cho phép mỗi cặp khoá được tạo ra ngẫu nhiên và đúng một lần duy nhất; có tính năng đảm bảo khoá bí mật không bị phát hiện khi có khoá công khai tương ứng;

- Có tính năng cảnh báo, ngăn chặn và phát hiện truy nhập bất hợp pháp trên môi trường mạng;

- Được thiết kế theo xu hướng giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc trực tiếp với môi trường Internet;

- Hệ thống phân phối khóa cho thuê bao phải đảm bảo sự toàn vẹn và bảo mật của cặp khoá. Trong trường hợp phân phối khoá thông qua môi trường mạng máy tính thì hệ thống phân phối khoá phải sử dụng các giao thức bảo mật đảm bảo không lộ thông tin trên đường truyền.

b) Thực hiện chứng thực và xác thực thẻ điện tử bảo mật:

- Sử dụng công nghệ chữ ký số để chứng thực và xác thực thẻ điện tử.

- Cung cấp hệ thống đủ mạnh để xác thực tài khoản người dùng khi sử dụng thẻ điện tử.

- Có chính sách bảo mật bảo vệ thông tin người dùng khi sử dụng thẻ điện tử, đặc biệt là thông tin riêng tư và tài khoản ngân hàng.

- Kiểm tra tính hợp lệ của thẻ điện tử để đảm bảo việc sử dụng thẻ đúng mục đích và tránh vi phạm pháp luật liên quan.

- Có khả năng theo dõi và phát hiện các hoạt động bất thường liên quan đến việc sử dụng thẻ điện tử như giao dịch ở nước ngoài hoặc mua hàng trực tuyến từ các trang web lạ.

c) Bảo vệ thông tin người dùng:

- Tạo mật khẩu an toàn và yêu cầu người dùng đổi mật khẩu thường xuyên.

- Sử dụng mã hóa dữ liệu để bảo vệ thông tin của người dùng.

- Cảnh báo và ngăn chặn các hoạt động độc hại như spam, phising hoặc tin tặc.

- Có chính sách bảo mật và riêng tư chi tiết, giúp người dùng hiểu rõ các quy định và hành động thích hợp đối với thông tin của họ.

- Tổ chức các khóa học hoặc hướng dẫn để hướng dẫn người dùng cách bảo vệ thông tin của họ.

d) Có phương án kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống thông tin và các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số đang có hiệu lực;

e) Có các phương án kiểm soát sự ra vào trụ sở, quyền truy nhập hệ thống, quyền ra vào nơi đặt thiết bị phục vụ việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số;

g) Có các phương án dự phòng đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra;

h) Có phương án cung cấp trực tuyến thông tin thuê bao cho Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, phục vụ công tác quản lý nhà nước về dịch vụ chứng thực chữ ký số;

i) Toàn bộ hệ thống thiết bị sử dụng để cung cấp dịch vụ đặt tại Việt Nam;

k) Có trụ sở, nơi đặt máy móc, thiết bị phù hợp với yêu cầu của pháp luật về phòng, chống cháy, nổ; có khả năng chống chịu lũ, lụt, động đất, nhiễu điện từ, sự xâm nhập bất hợp pháp của con người;

l) Có quy chế chứng thực theo mẫu quy định tại quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia

3. Trình tự cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chữ ký số

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.

Trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp phép hợp lệ. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan. Thẩm tra hồ sơ và cấp giấy phép cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện cấp phép. Mẫu giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng quy định theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

4. ECA - Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số được cấp phép bởi bộ TT&TT

Ngày 22/05/2022, công ty PTCN Thái Sơn đã được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng bởi Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia. 

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng ECA đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của bộ TT&TT, đảm bảo công tác cung cấp chứng thư số, chữ ký số và quá trình quản lý, vận hành dịch vụ diễn ra an toàn và bảo mật.

thủ tục 4

ECA - Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số được cấp phép bởi bộ TT&TT.

Khi sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng ECA, doanh nghiệp sẽ nhận được nhiều lợi ích to lớn.

  • Dịch vụ hỗ trợ 24/7 với 5 trung tâm trải dài khắp cả nước
  • Đội ngũ nhân viên kỹ thuật trình độ cao, giàu kinh nghiệm
  • Vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC/27001

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tham khảo về chữ ký số ECA, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://eca.com.vn/